موفقیت یک استارت آپ در بیشتر مواقع سخت و دشوار است و هنگامی که کورکورانه وارد یک کسب و کار می شویم و فکر می کنیم که می توانیم همه چیز را خودمان انجام دهیم ، بدون مشورت گرفتن ، در واقع فاجعه ای را در پیش خواهیم داشت.بسیاری از کارآفرینان تازه کار توانایی جذب سرمایه را برای شروع کار نداشته و با هدر دادن زمان و انرژی ، انگیزه و شوق خود را از دست می دهند.داشتن اعتماد به نفس و یادگیری از اشتباهات دیگران کار ساده ای است. این یک واقعیت است که اگر شما می خواهید هدف گذاری کنید ، مهم است که هدف ها و ایده هایی را که طراحی و موفق شده اند را مرور کنید.

انکوباتورها و شتاب دهنده ها تفاوت چندانی با هم ندارند با توجه به ایجاد ارزش افزوده برای ایده و طرح های جدید ، چیزی که بیشتر کارآفرینان به آن تمایل نشان می دهند، استفاده از امکانات و تعامل با اینگونه سازمان ها در مراحل اولیه فرایند کسب و کار جدید می باشد. توانایی برقراری ارتباط با دیگران که در یک جمع هم فکر و خلاق نه تنها باعث افزایش انگیزه می گردد بلکه می تواند با ایجاد یک ارتباط جمعی شانس موفقیت یک ایده کسب و کار نوپا را افزایش می دهد.

ایده یک کسب و کار نوپا که در اکوسیستم های استارتاپی و همراهی شتاب دهنده ها و شبکه ای از افراد موفق با ذهن های خلاق و شاداب حمایت می شود مسیر موفقیت را در پیش خواهد داشت.

شتاب دهنده و اکوسیستم دو نیاز یک استارت آپ موفق