زندگی در دنیای امروز دستخوش تغییرات فراوان است که شاید نیازهای متفاوتی را نسبت به سال های گذشته داشته باشد ، اشتغال افراد یک خانواده ( به طور مشخص پدر و مادر یک خانواده ) به دلیل رفع نیازهای معیشتی ، فردی و یا اجتماعی در کنار ویژگی های مشخص ، می تواند مشکلات و دغدغه های را نیز به وجود آورد که به عنوان نمونه می توان به مراقبت و نگهداری از اعضای سالمند خانواده و یا کمک به درمان بیماری کودک با طول درمان چند هفته و یا چندین ماه مواجه است اشاره نمود.

استفاده از خدمات مراقبت و پرستاری در منزل شاید تنها گزینه در مواجهه با شرایط خاص و یا بحرانی باشد ، نیازی که در کنار رفع مشکلات به وجود آمده توانایی تأمین آرامش افراد خانواده را داشته باشد و برای استفاده از این نوع خدمات مشکلی به مشکلات موجود افزوده نگردد.

لزوم توجه مراجع مسئول و تعیین استانداردها و آموزش های مورد نیاز برای کسب مجوز فعالیت های مراقبتی و پرستاری می تواند باعث ارتقاء حس امنیت و آرامش خاطر خانواده هایی باشد که به دلایلی نیاز به استفاده از این نوع خدمات را دارند.

استفاده از فناوری برای برقراری تعامل میان موسسات ارائه کننده خدمات مراقبتی و درمانی مجاز و اعضای خانواده فرد مورد مراقبت می تواند در کنار حفظ آرامش و امنیت خاطر خانواده ها ، مشکلات و خطاهای احتمالی را تا حد زیادی کاهش دهد.

مراقبت و پرستاری در منزل ، انتخابی برای آرامش

تعهد ، تخصص و حس نوع دوستی و شاید ابراز احساسات انسانی ، از جمله ویژگی هایی ضروری مراکز ارائه دهنده خدمات ، پرستاران و مراقبان افراد تحت مراقبت است و در صورت پایبندی به این خصوصیات استفاده از خدمات مراقبت و پرستاری در منزل می تواند به انتخابی مناسب و آرامش بخش برای خانواده ها مبدل گردد.

معرفی استارت آپ های حوزه خدمات مراقبت و پرستاری در ایران و جهان

  • آسانیسم ، اولین پلتفرم حوزه سلامت و مراقبت در ایران
  • استارت آپ خدمات مراقبت و پرستاری برگزیده سال ۲۰۱۹ کشور سنگاپور : Jaga-Me