چه چیزی کارآفرین را از بنیانگذار استارت آپ متفاوت می کند؟ هر دو آنها در یک شرکت سرمایه گذاری می کنند ، اما هر یک مسئولیت های متفاوتی را بر عهده خواهند داشت.بنیانگذار یک استارت آپ کاملا متفاوت از یک کارآفرین است و تفاوت میان این دو در نوع نگرش آنها به کسب و کارشان است.

کارآفرین فردی است که به دنبال فرصت های کسب و کار است و راه هایی برای ایجاد این کسب و کار سودآور است.هدف کارآفرینان از سرمایه گذاری دوری از محدودیت های موجود بوده و به کسب سود بیشتر از سرمایه گذاری انجام شده توجه دارند ، کارآفرینان همواره به دنبال راه اندازی یک کسب و کار قابل اعتماد و با حداقل ریسک بوده و حصول نتیجه دلخواه برای آنها یک امید واهی نیست.کارآفرینان در سرتاسر جهان حتی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته حضور دارند و به دنبال رونق اقتصادی و فروش کالا و خدمات بیشتر هستند.

بنیانگذار یک استارت آپ ، بر خلاف یک کارآفرین انگیزه مالی زیادی در ابتدا فعالیت خود نداشته و به دنبال طراحی یک محصول و یا یک سرویس برای تغییر در جامعه خود می باشد.کسب موفقیت و نشان دادن توانایی برای ایجاد یک تغییر مطلوب ، خواسته و تمایل یک بنیانگذار استارت آپ است.

تفاوت میان کارآفرینان و بنیانگذران استارت آپ

تفاوت موجود میان اهداف یک کارآفرین و یک بنیانگذار استارت آپ

کارآفرین به دنبال ایجاد یک محصول حیاتی است و برای آن هزینه می کند و کسب سود و دستیابی به جایگاه رقابتی اهمیت دو چندانی برای آن دارد ، ولی بنیانگذار یک استارت آپ نگران کسب درآمد در ابتدای فعالیت خود نیست زیرا به دنبال کسب سود در آینده است.شروع یک استارت آپ با جذب سرمایه گذار ، استفاده از سرویس های آنلاین ، وب سایت و رسانه های اجتماعی برای موفقیت از جمله اقداماتی است که بنیانگذار یک استارت آپ از آن بهره می برد.

کدام یک موفق تر هستند

مزایا و معایب در هر دو وجود دارد ، کارآفرین می تواند در صورت شکست از ضررهای بیشتر جلوگیری کند و با کاهش هزینه های ثابت و تغییر استراتژی تولید و فروش ، به نقطه سر به سر نزدیک شود و در مقابل یک بنیانگذار استارت آپ شاید در ابتدا هزینه چندانی برای کسب و کار خود انجام ندهد ولی عدم تمرکز در اهداف از پیش تعیین شده ، بازاریابی اشتباه و دست نیافتن به بازار هدف می تواند حکم نابودی و شکست را در یک شب برای آن به ارمغان آورد و شاهد از دست رفتن رویای خود باشد.