استارت آپ زود بازده

استارت آپ زود بازده و کسب درآمد در همان ماه های شروع یک فعالیت اقتصادی آرزوی کارآفرینان و صاحبان کسب و کار است.موفقیت سریع و بدون ترس از شکست و از دست دادن سرمایه ، این نکته را بارها بازگو کرده ایم که از ۱۰ کسب و کار نوپا ( استارت آپ ) ۹ مورد با شکست مواجه خواهد شد و این آمار و ارقامی است که مراجع دارای صلاحیت و پژوهشکده های معتبر بین المللی بر آن تأکید داشته اند.شاید تحقق عنوان ” استارت آپ زود بازده ” فقط یک شعار باشد ولی راه های دسترسی به آن نیز وجود دارد و برای نمونه می توان به کسب و کارهای نوپایی اشاره نمود که در مدت زمانی کوتاه توانسته اند پیشرفتی سریع داشته و صاحبان خود را خشنود سازند.

یک کسب و کار موفق و پر سود دارای الزامات و ویژگی هایی است که می توان به : علت ، هدف از راه اندازی ، برنامه و چشم انداز مشخص ، تجربه ، دانش و تخصص در حوزه فعالیت مورد نظر ، سرمایه شروع اولیه ، کار گروهی و سرمایه فکری اشاره نمود.