کارآفرینی و راه اندازی کسب و کارهای جدید در دهه گذشته ، معادلات و قواعد دنیای کسب و کار سنتی را به چالش کشیده و استفاده از ابزارهای نوین و تکنولوژی روز توانسته در موفقیت و پیشرفت کسب و کارهای نوپا ( استارت آپ ) تاثیر به سزایی داشته باشد.

استارت آپ خانگی یا همان کسب و کار خانوادگی در چند سال گذشته در کشور ما نیز جایگاه ویژه را به خود اختصاص داده و از کسب و کارهای خانگی موفق این روزها صحبت زیادی شنیده می شود.

شناسایی توانمندی و تخصص های اعضای خانواده و هماهنگ سازی آن برای پیاده سازی یک کسب و کار جدید خانوادگی که مشتریان خود را داشته باشد از جمله نکاتی است که توجه به آن می تواند این کسب و کار خانگی را ادامه داد و به گسترش آن امیدوار بود.

استارت آپ خانگی :  الگوی لباس من  | خانه سیمان

استارت آپ خانگی ، کسب و کار به توان خانواده