در قسمت اول معرفی خدمات آنلاین ، تاریخچه و پیدایش سرویس و خدمات آنلاین اولیه مورد بررسی قرار گرفت و همچنین علت گسترش و نفوذ آن در بین کاربران بیان گردید.در ادامه به معرفی و تغییرات مشهود آن بر زندگی روزمره افراد جامعه پرداخته خواهد شد.

ارائه سرویس های مورد نیاز کاربران از طریق سریعترین پل ارتباطی که همان تلفن همراه است ، امروزه بی یکی از موثر ترین و در عین حال کوتاه ترین مسیرهای دسترسی مبدل شده است.استفاده روز افزون از تلفن های همراه و رشد سریع سیستم های پرداخت الکترونیکی از سوی دیگر ، نقطه مشترک و مسیری هموار را برای ارائه این گونه سرویس و خدمات به کاربران تلفن های هوشمند فراهم آورده است.از جمله ویژگی های اینگونه سرویس ها بر روی تلفن های همراه را می توان به سهولت دسترسی ، خدمات یکپارچه ، استفاده آسان و بروزرسانی آن اشاره نمود و با توجه به درصد نفوذ آن در بین کاربران ، توجه و گسترش آن بی شک مزیت رقابتی ویژه را برای ارائه دهندگان آن خواهد داشت.

شروع یک راه در ابتدا با مشکل ها و کاستی هایی همراه خواهد بود و سرویس های ارائه شده در این حوزه نیز از این موضوع خارج نخواهند بود.با نگاهی اجمالی به گسترش و کاربرد سرویس های آنلاین و درصد رضایت کاربران آن ، می توان آینده ای روشن را برای آن متصور بود.