مردان یا زنان ، کدامیک کارآفرینان بهتری هستند

به طور کلی و در ذهن عامه مردم ، مردان در کارآفرینی بهتر از زنان هستند و مردم اغلب اعتقاد دارند که این درست است ، حتی اگر آنها به طور واضح این موضوع را به زبان نیاورند.با توجه به مطالعات انجام شده در چند سال گذشته که به صورت علمی و کاملا تصادفی انجام پذیرفته یافته های جدیدی به دست آمده که با ذهنیت غالب در خصوص ارجعیت کارآفرینی مردان نسبت به زنان چیز دیگری را نشان داده است.

واقعیت این است که وقتی صحبت از کسب و کار پیش می آید مردان و زنان متفاوت هستند. هر دو گروه دارای نقاط قوت و ضعف خود بوده و به طور کلی ، ویژگی هایی که به طور معمول با هر جنسیت مناسب است ، به آنها مزایای منحصر به فردی نسبت به دیگران در دنیای کسب و کار می دهد.

برتری مردان در کجاست؟

مردان در ورود به دنیای کسب و کار سریعتر بوده و شتاب بیشتری در کسب درآمد و دریافت سرمایه گذاری سرمایه گذاران دارند.آنها بیشتر بر روی پول و رشد تمرکز داشته و فرصت خود را در برقراری ارتباط با دوستان و آشنایان از دست نمی دهند. به همین دلیل ، تعداد بیشتری از مردان را در کسب و کار بزرگتر را مشاهده خواهید کرد.

برتری زنان در کجاست؟

زنان تأکید بیشتری بر انجام کارهایی دارند که از آن لذت می برند و به دنبال بدست آوردن تعادل در کسب و کار و زندگی روزمره خود هستند.آنها زمان بیشتری را صرف فکر کردن درباره بقاء کسب و کار خود کرده و خطرات موجود و ریسک های کسب و کار را بیشتر محاسبه می نمایند.کسب درآمد و رشد سریع کسب و کار در اولویت زنان کارآفرین نبوده و بیشتر به دنبال تعامل و تعادل در کسب و کار خود هستند.

هر دو جنس دارای نقاط قوت و ویژگی های منحص به فرد خود هستند که مزایای کارآفرینی آنها را به ارمغان می آورد با این حال ، طبق گزارش کارآفرینان جهانی و نظر سنجی از بیش از ۲۰۰۰ کارآفرین از سراسر جهان نود درصد کارآفرینان زن در کسب و کارهای خود موفقیت بیشتری را بدست آورده و ماندگاری همراه با سودآوری را تجربه نموده اند.