استفاده از فناوری نانو و بهره مندی از نانو ذرات در حوزه های مختلفی نظیر صنعت ، پزشکی و کشاورزی مفید و باعث بهبود عملکرد تولیدها و سرویس ها گشته و تحقیق و توسعه در استفاده از این فناوری در جهان رو به گسترش است.

استفاده عمومی تر و مورد استفاده افراد جامعه از نانو ذرات به شکل های مختلفی در تولید پوشاک ، محصولات بهداشتی و لوازم خانگی چند سالی است که در کشور ایران به عنوان یکی از قطب های استفاده از فناوری نانو در جهان متداول گشته و عموم مردم کاربردهای این ذرات ریز را در زندگی روزمره خود شاهد بوده اند.

در کنار کاربردهای معرفی شده ، استفاده از نانو ذرات در شستشوی و نظافت اتومبیل و لوازم خانگی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به مدت زمان ماندگاری تمیزی و طولانی تر شدن عمر این وسایل ، استفاده از شوینده های ترکیب شده با ذرات نانو به انتخاب اول برای مصرف کنندگان مبدل شده اشت.

نانوشو ، نظافت نما ، راه پله و لابی ساختمان

نانوشو ، ایده ای است برای نظافت و شستشوی ساختمان اعم از نما ، راه پله ، پارکینگ و لابی که می تواند در کنار تمیزی و ماندگاری بیشتر آن ، استفاده از مواد شوینده آسیب زنده به محیط زیست را کاهش و تأثیر بسزایی در کاهش مصرف آب داشته باشد.