گسترش فناوری های ارتباطی و شیوه های نوین دربرقراری ارتباطات مسیرهای جدیدی را برای ارتقاء زندگی افراد جامعه فرآهم نموده است که میتوان ” آموزش آنلاین ” را نمونه ای شاخص از نوع جدید ارتباطات برشمرد. نداشتن محدودیت های موجود در شیوه های قدیمی تعلیم و تربیت دانش آموزان و فراگیران آموزش های جدید در هر سن و شرایط می تواند برگ برنده این نوع آموزش باشد.

آموزش آنلاین ، تعلیم و تربیت بدون محدودیت

نیازبه این نوع آموزش در زمان های مختلف قابل بررسی است و بی شک فراگیر شدن راه های ارتباطی نوین نظیر تلفن های هوشمند تأثیر شگرفی در گسترش آن داشته است.گسترش روز افزون کسب و کارهای نوپا و به تبع آن نیاز به آموزش های جدید و مرتبط استفاده از ابزارهای نوین آموزشی را برای فراگیران جذاب نموده و گسترش استارت آپ های آموزشی آنلاین در سرتاسر جهان و بخصوص در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه گواه این موضوع می باشد.

دسترسی آسان به فناوری های ارتباطی ( اینترنت ثابت و همراه ) و تسهیل در استقرار زیر ساخت های مورد نیاز آن ضریب نفوذ آموزش آنلاین را در نقاط کمتر توسعه یافته فرآهم آورده و در کنار ارتقاء سطح عمومی جامعه ، گسترش کسب و کارهای جدید را نیز به همراه داشته است.

استارت آپ ” Open Classrooms ” یک استارت آپ فرانسوی است که توانسته در کنار برگزاری دوره های آموزش آنلاین و رفع نیاز فراگیران خود ، با ارائه مدرک پیان دوره معتبر زمینه اشتغال دانش پژوهان خود را در حوزه های محتلف کسب و کار فرآهم آورد.

برقراری ارتباط با حوزه های مختلف کسب و کار و تدوین دوره های آموزشی اثربخش و کارآمد جهت رفع نیازهای موجود می تواند گسترش آموزش های آنلاین و به واسطه آن رونق این نوع از فعالیت های آموزشی را به همراه داشته باشد.