همخوانی کسب و کار با بازار و تولید محصولی متناسب با مشتریان بازار فعلی یکی از مهمترین اتفاقاتی است که شما با آن مواجه خواهید بود.هنگامیکه شما به فناوری مدرن طراحی و تولید دسترسی دارید و در کنار آن محصولی جدید را به بازار ارائه نموده اید ، شروع این بازی برای داشتن بازار خوب فروش دشوار خواهد بود زمانیکه که محصول تولیدی شما با مشتریان در بازار همخوانی نداشته و مشتریان از تولیدات شما استقبال نکرده باشند.برای داشتن تناسب با بازار و فروش محصولات داشتن فرضیه های ورود به بازار اقدامی است مهم که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

فرضیه شماره یک : اگر آن را بسازیم ، مشتریان خواهند آمد

کارآفرینان در بیشتر مواقعه فریب تکنولوژی های مورد استفاده خود را می خورند و فکر می کنند همه چیز مورد نیاز برای جذب مشتریان مهیا است. اما مهم این است که آیا فناوری مورد استفاده عالی است یا خیر و آیا تکنولوژی عملکرد یا مزیت رقابتی را ایجاد می کند که مشتری را برای خرید آن انگیزه داشته باشد.

فرضیه شماره دو : همه آن را می خرند

اغلب تولید کنندگان به بازار ، نگاهی کلی داشته و پیش بینی آنها از فروش محصولات تولیدیشان برای عموم مشتریان است ، اما واقعیت این است که بازار هدف واقعی شما احتمالا یک بخش کوچک از بازار کلی است.

شروع یک کسب و کار ، همخوانی با بازار

فرضیه شماره ۳ : صبر کنید ، بازار در حال ظهور است

هنگامی که شما وارد یک بازار می شوید ، می دانید مشتریان زیادی هستند که برای محصولات جدید که مشکلات آنها را مرتفع می کنند هزینه خواهند کرد ، ولی مهم این است که شما از تکنولوژی خود برای ایجاد یک محصول با قیمت و بهبود عملکرد استفاده کرده باشید ، جایی که محصولات شما دارای مزیت رقابتی نسبت به دیگران است.

فرضیه شماره ۴ : بازار را به وضوح می ببینیم ، بنابراین باید بتوانم با آن ارتباط برقرار کنیم

همخوانی محصول در بازار فقط عملکردی نیست که بتواند از ویژگی های و قیمت های یک محصول برای کسب سود از یک بخش از بازار هدف استفاده نمود.بلکه باید “مسیر ورود به بازار” را از طریق بازاریابی و فروش در نظر گرفت و زمانیکه بازاریابی و فروش شما مقرون به صرفه نباشد ، شما کسب و کار نخواهید داشت.

و در پایان

تمامی کارآفرینان و تولید کنندگان محصولات و خدمات دارای منابع بی پایان مالی برای آزمون و خطا در تولید نیستند.بازخود و نظرات مشتریان ارزشی بسزایی در همخوانی کسب و کار شما با بازار خواهد داشت و توجه و شناسایی این نظرات مزیت فوق العاده را برای شما به ارمغان خواهد آورد.نگاه دقیق به حجم مورد تقاضا بازار و محاسبه ارزش هزینه هایی که شما صرف ورود به آن را کرده اید می تواند نقطه قوت و پیشرفت شما در ادامه فعالیت کسب و کارتان باشد.