تفکر کارآفرین عبارت است از مهارت و توانایی تشخیص فرصت های موجود ، انتخاب بهترین فرصت و درک صحیح از زمان اجرای آن و به بیان ساده تر به عنوان توانایی یافتن و پیگیری راه حل مشکل مطرح می شود.تفکر کارآفرین توانایی دیدن چیزهایی متفاوت است ، اما لزوما یک ویژگی ذاتی نیست و می تواند به آسانی توسعه یافته و یا بهبود یابد. این بیشتر شبیه حالت است ذهنی که چشم شما را بر روی فرصت های جدید یادگیری باز می کند و به شما در رشد آن کمک می کند.

تفکر کارآفرین توانایی شما را شناسایی مشکلات افزایش و ارائه راه حل به موقع افزایش خواهد داد.این تفکر انعطاف پذیری بیشتری را در شما به وجود آورده و این ویژگی می تواند نگرش شما را نسبت به کسب و کار و حتی خودتان تعییر دهد ، این انعطاف پذیری شما را قادر می سازد تا انطباق پذیری بیشتری با محیط های در حال تغییر پیرامون خود داشته باشید و فرصت های موجود را از دست ندهید.

سه ویژگی اشتیاق ، ریسک پذیری و داشتن بزرگ کلیدهای موفقیت شما خواهند بود.

شروع یک استارت آپ ، تفکر کارآفرین