شروع یک استارت آپ !

 

چطور یک استارت آپ (Startup) شروع میشه !!!

برای شروع یک استارت آپ یا کسب و کار نو پا ۱۰ قدم رو پیش رو داریم :

قدم اول : فقط شروع کن (Just start)

قدم دوم : هر چیری رو که تو نستی بفروش ، البته قانونی ها رو (Sell anything)

قدم سوم : مشاوره بگیر و بخواه که بهت کمک کنه (Ask someone for advice, then ask him/her to do it)

قدم چهارم : از تکنولوژی استفاده کن و کارمند دورکار استخدام کن (Hire remote workers)

قدم پنجم :  کارمند ثابت استخدام کن (Hire contract workers)

قدم ششم : یه همکار و هم فکر پیدا کن (Find a cofounder)

قدم هفتم : با کسی کار کن که تو رو به سمت هدفت پرتاب کنه (Work with someone who pushes you to the extreme)

قدم هشتم : رو پول درآوردن تمرکز نکن (Don’t focus on money)

قدم نهم : زمان و پول رو تو بازاریابی صرف کن (Spend time and money on marketing)

و سر انجام

قدم دهم : با مشتریان وفادار و در دسترست شروع به صحبت کن (Talk to your potential customers)

 

نتیجه می گیریم :

استارت آپ به این معنی نیست که شما از همون اول خودتون رو مقایسه کنید با خیلی از کارها و یا چیزهایی که تو ذهنتون هست
استارت آپ یعنی اینکه شما تمام منابع ممکن را برای تمرکز بر روی یک چیز استفاده می کنید ، شروع کار. شروع کار اصلی ترین چیزی است که شما باید براش زمان بگذارید. هنگامی که کسب و کار شما در حال اجرا است، هر چیز دیگری ممکن است.
شروع یک مسابقه است. هر چه سریعتر باشید، احتمال بیشتری داره که زودتر بزرگ شوید.
راهنمایی های شما برای راه اندازی سریع راه اندازی شما چیست؟

  • شروع سریع و پر قدرت

  • انتخاب هدف و تمرکز بر روی آن

  • مطالعه و تحقیق