استارت آپ و حل مشکل ، سوپرمارکت هوشمند

مشکل : سوپرمارکت ها اغلب به علت پایان زمان مصرف مواد غذایی آنها ار از بین می برند.

راه حل : استارت آپ ” Zéro-Gâchis ” در کشور فرانسه توانسته با ایجاد یک پلت فرم و مشارکت سوپرمارکت ها ، مواد غذایی که دارای مدت زمان محدود باقیمانده برای مصرف هستند را با ارائه تخفیف های ویژه به مشتریان خود اعلام و با این اقدام از هدر رفت مواد غذایی و دور ریختن آن جلوگیری نماید.

این اقدام در کنار کمک به وضعیت اقتصادی مشتریان برای تهیه مواد غذایی توانسته آمار هدر رفت و دور ریزی مواد غذایی فاسد شده را تا ۵۰ % کاهش دهد.

استارت آپ و حل مشکل
غذای هوشمند

ایده معرفی شده در ” استارت آپ ۱۰ ” تحت عنوان ” بهترین زمان مصرف ، غذای هوشمند” می تواند در کنار راه اندازی سوپرمارکت هوشمند به مدیریت مواد غذایی هم در فروشگاه ها و هم در منازل کمک نماید و با استفاده از این فناوری ، چرخه خرید ، نگهداری ، مصرف مواد غذایی تکمیل خواهد شد.

سوپرمارکت هوشمند با ارائه مواد غذایی با مدت زمان محدود مصرف در کشورهای اروپایی توانسته در کنار کمک به اقتصاد خانوارها در کاهش دور ریز مواد غذایی کمک شایان و قابل توجه ای نماید.