افزایش جمعیت و نیاز به منابع غذایی روزافزون در دنیا ، توجه به کشاورزی مدرن و استفاده بهینه از منابع موجود برای تولید حداکثری محصولات کشاورزی را آشکار نموده و این موضوع نه تنها در کشورهای پیشرفته دنیا بلکه در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند کشورهای آفریقایی نیز مورد توجه قرار گرفته است.استارت آپ کشاورزی و استفاده از فناوری و تکنولوژی های نوین در تولید محصولات کشاورزی به یک اصل برای توسعه مبدل شده و تولید محصولات غذایی و کشاورزی ” تولیدی استراتژیک ” نام گرفته است.

ورود واژگان جدید نظیر ؛ کشاورزی آنلاین ، کشاورزی عمودی ، کشاورزی بدون خاک و … گویای تغییر نگرش به حوزه کشاورزی بوده و استفاده از تکنولوژی برای بهبود کیفیت و افزایش تولیدات کشاورزی در سرتاسر دنیا فراگیر شده است.

شبکه پشتیبانی کشاورزی ایران ایده ای است برای احیاء حوزه کشاورزی ایران که با توجه به مشکلات موجود مانند کم آبی ، سیستم های کشاورزی قدیمی ، روش های غلط آبیاری و کاشت گیاهان و محصولات بدون توجیه اقتصادی و زیستی در تلاش است با ارائه بستری مناسب به رشد و ارتقاء سیستم های کشاورزی کمک نماید.

ارائه زیر ساخت های مورد نیاز اعم از تکنولوژی های جدید ، دانش نوین کشاورزی ، مشاوره در خصوص نحوه استفاده از امکانات موجود خاکی و آبی ، بازاریابی و کمک به صادرات محصولات کشاورزی با ارزش افزوده بالا ، طراحی محصولات فرآوری شده جدید و … از جمله خدمات این شبکه پشتیبان خواهد بود.

ایده های استارت آپ 10