بحران اقتصادی و استارت آپ ، کلید واژه ای مهم برای شروع در شرایط خاص.گرچه ره اندازی کسب و کار جدید و پیاده سازی یک ایده استارتاپ شاید کار ساده ای به نظر آید ولی توجه به شرایط اقتصادی و تأمین سرمایه مورد نیاز آن کاری است دشوار در شرایط سخت اقتصادی این روزها.

در ادامه به ۱۰ نکته برای کاهش مخاطرات و بقاء در شرایط سخت اقتصادی برای کسب و کارهای نوپا اشاره خواهد شد.

  • یکپارچگی و جمع آوری منابع مالی برای آینده.

  • مدیریت هوشمند هزینه های حال و آینده.

  • آمادگی برای مواجه با تصمیم های آنی و خاص مشتریان.

  • ارائه خدمات متناسب با نیاز و بودجه مشتریان.

  • تعیین متناسب قیمت سرویس و خدمات متناسب با شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه.

  • تأمین جریان نقدینگی و پیش بینی شرایط ورودی مختلف ورود منابع مالی.

  • بهبود و ارتقاء سرویس و خدمات به مشتریان.

  • بازنگری در روابط کاری و شرایط همکاری با شرکاء.

  • دریافت کمک از منابع پیش بینی نشده.

  • جذب سرمایه گذاران جدید و تقویت روابط با سرمایه گذران فعلی.

بقاء در بحران ، تمرکز برای ماندن ، بحران اقتصادی و استارت آپ

بحران اقتصادی و استارت آپ توجه به داشته ها و تمرکز برای بهتر بودن را به کارآفرینان گوش زد خواهد نمود.

چه چیزی باعت نابودی کسب و کار شما خواهد شد و یا چه چیزی شما را قوی تر خواهد نمود ، بسیاری از کسب و کارهای موفق در شرایط سخت توسعه و پیشرفت داشته و اگر رویا و ایمان را در خود زنده نگه دارید ، شما نیز موفق خواهید بود.