فرهنگ کارآفرینی کارآمد

توسط |۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۹:۰۰:۴۷اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۶|مقالات, مقالات بین المللی, مقالات داخلی|

فرهنگ کارآفرینی کارآمد ، حرکتی است رو به جلو برای کارآفرینانی که برای پیشرفت کسب و کار خود برنامه ریزی داشته و جلسات مؤثر در دستور کارشان قرار دارد