داستان استارتاپ های موفق در استارت آپ 10

در استارت آپ ۱۰ قصد داریم به بیان موضوعات اساسی در حوزه های کسب و کارها نوپا ( استارت آپ) بپرداریم. هر کسب و کار برای راه اندازی و شروع دستیابی به اهداف خود نیاز به بررسی و جستجوی الزامات و نقطه های کلیدی خود داشته و قطع به یقین بدون در نظر گرفتن این موارد با شکست مواجه خواهد شد.

این جمله را بارها شنیده اید که :

از هر ۱۰ ایده کسب و کار نوپا بیش از ۸ ایده با شکست مواجه خواهد شد و این یک واقعیت است.

در داستان استارتاپ های موفق ، به نشر و بررسی مقالات و موضوعات اساسی و بنیادی حوزه های مختلف کسب و کار نوپا ( استارت آپ ) از سرتاسر جهان پرداخته خواهد شد ، همراه ما باشید.

مشتریان

  • اساسا کار شما شناسایی مشتریانی است که کسب و کارهای موجود ( سرویس و خدمت ) بازار مورد توجه آنها قرار نگرفته است.

محصول

  • محصول و یا خدمتی که شما تولید کرده اید پاسخی مستقیم به نیازهای مشتریان شما خواهد بود.

زمان سنجی

  • هر بازار و یا درخواست دارای چرخه عمر بوده و زمان دریافت و پاسخگویی به این خواسته ها محدود خواهد بود.

رقابت

  • مشتریان جدید با خواسته های تازه ، توازون بازار را بر هم می زنند. به دنبال رفع نیاز و خواسته های مشتریان جدید باشید.

سرمایه گذاری

  • سرمایه مورد نیاز برای طراحی و توسعه محصول خود را برآورد کرده اید ؟

گروه

  • وارد میدان جنگ شده اید ، چقدر مطمئن هستید که گروه شما در این نبرد برنده خواهد شد ؟