اشتراک تو ، انجام پروژه مشترک بر پایه تخصص فردی

اشتراک تو ، ایده ای است برای به اشتراک گذاری دانش و تخصص افراد متخصص برای انجام پروژه ها و طرح های تعیین شده که سرعت عمل ، دقت و بروز بودن در آن حرف اول را می زند.شبکه ای از متخصصین با دانش و مهارت های گوناگون که می توانند انجام یک پروژه را بر اساس طراحی از پیش تعیین شده و به صورت کار گروهی به سرانجام رسانند.

شروع کار :

  • ارائه ایده و یا طرح از سوی کارآفرینان ، صاحبان کالا و خدمات و …
  • ثبت طرح در سامانه ( ارائه جزئیات طرح ، امکانات مورد نیاز و سایر الزامات توسط صاحب ایده )
  • لیست تخصص و مهارت های مورد نیاز جهت انجام پروژه
  • تعیین شرایط قابل ارائه به متخصصین ( حقوق و مزایا ، شرایط احراز ، وظایف محوله و … )
  • شروع فعالیت پروژه ( ارائه جدول زمانبندی و شرایط انجام کار )
  • نحوه انتقال مراحل مختلف پروژه پس از تکمیل و تأیید کارفرما
  • هماهنگی در خصوص رفع مشکلات و ایرادات احتمالی
  • نمایش درصد پیشرفت پروژه و اعلام زمان باقیمانده به گروه های مختلف کاری
  • جمع بندی مراحل مختلف پروژه ( تست اولیه )
  • اعلام اتمام پروژه و رونمایی از پروژه تکمیل شده

به اشتراک گذاری دانش و تخصص و استفاده از خرد جمعی و انجام پروژه ها به صورت گروهی می تواند در کنار استفاده از توامی توانمندی های موجود و تخصص دانشمندان و متخصصین ایرانی ، ایرادات موجود در طرح و ایده های کسب و کارهای نوپا و جدید را به حداقل رسانده و درصد شکست را در این فعالیت ها به طرز چشمگیری کاهش دهد.