کارآفرینان نسل Z همان متولدین دهه هفتاد و هشتاد که با اینترنت و فناوری های پیشرفته امروزی زندگی کرده اند و با نسل های قبلی خود تفاوت های زیادی دارند.شبانه روز زندگیشان در فضای مجازی است و به تبع آن با کارکردها و تازه های این دنیای جدید بیشتر آشنا هستند.کارآفرینی و راه اندازی استارت آپ های جدیدی که هم نسل های آنها برای آن روزشماری می کنند.

کارآفرینان نسل Z ، کارآفرینان نوجوان

کارآفرینان نسل Z جوانانی هستند که با توجه به سهولت دسترسی به منابع اطلاعاتی و فناوری های روز شروع کسب و کار را به آسانی پیش گرفته ، کسب و کار در عصری که داشتن اطلاعات قوانین سنتی دنیای تجارت را تغییر داده است.دانش آموزان نسل Z به جای حضور در دانشگاه ، به دنبال ایجاد یک کسب و کار هستند.

کارآفرینان نسل Z برای انجام چند وظیفه ای کار آمادگی داشته و با توجه به انطباق سریع با محیط پیرامون خود ، مهارت های جدید و مورد نیاز را به سرعت فرا می گیرند.اضافه شدن این گروه جوان به تیم، نه تنها به آن این ویژگی ها را می دهد،بلکه همچنین به تیم کمک می کند تا با کاربران و مصرف کنندگان جوان هم نسل ارتباط برقرار کرده و به پیشرفت این روند کمک کنند.

جوانانی پرشور برای شروع یک تغییر ، جایی که ادامه حیات برای کسب و کارهای سنتی امکان پذیر نخواهد بود.