در کنار توجه به گسترش و استفاده از انرژی های تجدید پذیر ، انجام پروژه های کاهش گازهای گلخانه ای و به ویژه دی اکسید کربن جهت بهبود کیفیت آب و هوا و کمک به چرخه های زیستی مورد توجه مراکز تحقیق قرار گرفته که می توان به ایده ” درختان مصنوعی ” دانشگاه کلمبیا برای کاهش گازهای مخرب و آلاینده اشاره نمود.

استاد ژئوفیزیک دانشگاه کلمبیا ، کلاوس لاکنر ، بیش از ۱۰ سال در حال تحقیق و توسعه این پروژه زمان صرف نموده و امیدوار است درختان مصنوعی در دست طراحی که قادرند هزار بار سریعتر دی اکسید کربن موجود در هوا را که از احتراق سوخت های فسیلی وسایل نقلیه به وجود آمده اند را جذب نموده و راه حل مناسبی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی به وجود آورد.

درختان مصنوعی ، گاز گلخانه ای را بر روی یک Sorbent جمع آوری کرده ، تمیز نموده و با فشار هوای تمیز را آزاد می نمایند.روش جذب گازهای مخرب شباهت زیادی به اسفنجی دارد که آب را از یک سطح جمع آوری می کند.

درختان مصنوعی و کمک به کاهش آلودگی هوا

در طول یک روز هر یک از این درختان مصنوعی قادر خواهد بود یک تن از CO2 موجود در هوا را جمع آوری کند که برابر با مقدار دی اکسید کربن است که توسط ۲۰ اتومبیل تولید می شود.این فن آوری در حال حاضر در مرحله توسعه در مرکز Global Research Technologies بوده و در شرکتی که توسط کلاوس لاکنر تأسیس شد در منطقه توسان ایالت آریزونا مستقر است.