برنامه ریزی کسب و کار در استارت آپ 10

وسوسه انگیز است زمانی که کسب و کار شما گسترش یافته و به تغییرات در سلیقه های مشتریان و روند بازار پاسخ می دهد ، اما این رویکرد بدون برنامه ریزی یک چالش بزرگ درکسب و کار شما خواهد بود . اگر شما برنامه ای برای کنترل و نظارت بر مشکلات کسب و کار خود نداشته باشید و آنها را در مراحل اولیه متوقف نکنید با مشکلات روبرو خواهید شد و حتی شکست خواهید خورد.

برای داشتن کسب و کار موفق و تحقق رویای خود موارد زیر را مدنظر قرار دهید :

حقوق و دستمزد

  • با توجه به پروژه های موجود کارکنان خود را استخدام کنید و توجه داشته باشید برای جذب هر یک از کارکنان خود برنامه و هدفی مشخص را دنبال کنید.

بازار یابی

  • بازاریابی می تواند یک سرمایه گذاری مبهم باشد زمانی که بدون هدف دنبال مشتریان و بازار هدف خود هستید. شناخت مشتریان و بازار هدف محصولات شما با تحقیق و شناسایی محقق خواهد شد.

و همچنین در نظر داشته باشید

هزینه ها

  • هر پروژه جدید نیاز به سرمایه گذاری داشته و می بایست برای دریافت خدمات و کالا پول پرداخت نمایید ، امکان شکست در هر پروژه وجود دارد ، پس حساب هزینه های خود را داشته باشید.

توسعه محصول

  • بخشی از رشد شما بستگی به معرفی محصولات یا خدمات جدید به بازار دارد که با بازاریابی و دریافت نیازهای کاربران خود به این مهم دست خواهید یافت ، توسعه و بروزرسانی محصولات رمز بقای شما خواهد بود.