کارآفرین اجتماعی ، کمک به انسانیت

توسط |۱۳۹۶/۹/۵ ۶:۵۴:۱۶آذر ۵ام, ۱۳۹۶|مقالات, مقالات بین المللی|

کارآفرین اجتماعی به دنبال رفع نیازهای انسان های محروم جامعه است ، کارآفرین اجتماعی بدنبال کسب سود نیست ، کارآفرین اجتماعی کمک به انسانیت است