کارآفرین اجتماعی ، کمک به انسانیت

کارآفرین اجتماعی کیست

فردی که با ارائه برنامه های  و طرح های جدید به دنبال حل مشکلات موجود در جامعه است. این افراد برای ایجاد تغییرات مثبت و آرامش در جامعه همواره در تلاش و کوشش هستند. برپایی موسسات خیریه ، برنامه های آموزشی رایگان ، ارائه خدمات درمانی رایگان در مناطق فقیرنشین ، کمک به کودکان بی سرپرست و ایجاد اشتغال در مناطق محروم از جمله فعالیت های ایشان است.

کارآفرین اجتماعی ، کمک به انسانیت

تلاش های آنها به مفهوم پاسخ دادن به نیازهای است که در این جوامع نادیده گرفته شده یا دسترسی به خدمات ، محصولات و یا ملزومات پایه ای موجود در جوامع توسعه یافته را ندارند ، مرتبط است. هدف اصلی یک کارآفرین اجتماعی ، کسب درآمد نیست ، بلکه به دنبال پیشرفت وسیع در جامعه است. با این حال ، یک کارآفرین اجتماعی می بایست برای موفقیت در اهداف خود به لحاظ مالی باهوش باشد.

فرآهم نمودن دسترسی به آب شیرین در مناطقی که به این منبع حیاتی دسترسی ندارند ، برقراری اتصال اینترنت با سرعت بالا برای مناطق دور افتاده با هدف فراهم آوردن امکان دسترسی دانش آموزان به منابع اطلاعات و دانش و یا توسعه برنامه های موبایل با هدف رفع نیازهای جامعه راه دیگری برای کارآفرینی اجتماعی است.