طرح کسب و کار ، شروع یک تجارت موفق

هر کسب و کاری نیازمند یک طرح تجاری است. برای کسب موفقیت در سازمان ، برنامه ریزی کسب و کار برای هدایت یا جذب سرمایه گذاران ضروری است. اما ، چگونه یک طرح تجاری بنویسید؟

یک طرح تجاری شامل موارد زیر است :

 • در یک نگاه ، یک معرفی کلی
 • شرح شرکت ، توصیف آنچه شما انجام می دهید
 • تجزیه و تحلیل بازار ، تحقیق در صنعت ، بازار و رقبا
 • سازمان و مدیریت ، ساختار و مدیریت کسب و کار شما
 • خدمات یا محصول ، محصولات یا خدماتی که ارائه می دهید
 • بازاریابی و فروش ،  استراتژی شما برای فروش در بازار
 • برآورد مالی ، چه مقدار پولی برای ۳ تا ۵ سال آینده نیاز دارید
 • پیش بینی های مالی ، نوشتن طرح توجیح اقتصادی
 • پیوست ها ، ارائه تخصص ها ، مدارک و مجوزها
طرح کسب و کار ، شروع یک تجارت موفق

با این حال ، شروع به کار می تواند دشوار باشد. بنابراین ، در اینجا هفت گام در نوشتن یک طرح کسب و کار کامل را بیان می کنیم :

 1. تحقیق ، تحقیق ، تحقیق
 2. هدف از کسب و کار خود را تعیین کنید
 3. نمایه ای کل از شرکت خود ترسیم کنید
 4. تمام جنبه های کسب و کار خود را یادداشت کنید
 5. یک برنامه بازاریابی استراتژیک داشته باشید.
 6. کسب و کار خود را با مشتریان و مخاطبین خود سازگار کنید
 7. برنامه ها و طرح های کسب و کار خود را مرور کنید