حداقل محصول پذیرفتنی (MVP) یک تکنیک توسعه است که در آن یک محصول یا سرویس جدید با ویژگی های کافی برای رضایت مشتریان توسعه یافته است و در نهایت ، محصول کامل شده با در نظر گرفتن بازخورد از کاربران اولیه محصول طراحی شده و توسعه یافته می یابد.

حداقل محصول پذیرفتنی در استارت آپ 10

حداقل محصول پذیرفتنی (MVP) محصولی است که بیشترین تخفیف را برای مشتریان خود به همراه خواهد داشت. حداقل محصول پذیرفتنی (MVP) دارای سه ویژگی کلیدی است :

  • محصولی است با ارزش که مشتریان مایل به استفاده از آن بوده و در همان ابتدای عرضه آن را خریداری می کنند.
  • محصولی است که آینده بازار را برای سازندگان خود به ارمغان می آورد.
  • محصولی که برای توسعه و افزودن قابلیت های جدید با دریافت بازخورد های مشتریان ، رشد و گسترش را در آینده فراهم می کند.

حداقل محصول پذیرفتنی محصولی است که سازندگان آن ادامه تولید محصول خود را در آینده با توجه به بازخورد های ارزشمند مشتریان خود تضمین می کنند.

 

در تعریفی دقیق تر هدف از ساخت حداقل محصول پذیرفتنی :

  • توانایی در فهم و پایش فرضیه‌های یک محصول با حداقل استفاده از منابع
  • افزایش در سرعت یادگیری
  • دسترسی سریع مشتریان به محصول تولید شده
  • تولید نمونه‌ اولیه از محصول و توسعه‌ قابلیت های آن در آینده
  • کاهش زمان تولید با حذف قسمت هایی که مورد اقبال مشتریان نبوده است
  • نمایشی از توانمندی های تیم توسعه دهنده محصول مورد نیاز مشتریان