مشتریان هدف

مشتریان هدف ، بیشترین علاقه را به خرید کالا و خدمات شما نشان می دهند و بدون در نظر گرفتن محدوده سنی و سطح درآمد همواره تغییرات ایجاد شده در کسب و کار شما را دنبال خواهند نمود.این یک ویژگی خاص برای کسب و کار شماست ، مشتریانی که به برند و ساخته های شما دل بسته اند.

برخی از مواقع روشهای بازاریابی انتخاب شده توسط شما برای رسیدن به بازار هدف با بدست آوردن مشتریان هدف همپوشانی داشته و شاید در مواردی بین این دو تفاوت داشته باشد.نکته مهم اینجاست که شاید تلاش های شما در پیدا کردن بازار هدف ، منجر به پیگیری اطلاعات خاص گردد که این موضوع می تواند شما را از گروه مشتریان هدف و در دسترستان دور سازد.

مشتریان هدف ، شرکاء کسب و کار شما هستند و توجه به خواسته و نیازهای آنها ، ماندگاری کسب و کار شما را در پی خواهد داشت.

مشتری و توجه به نیازهای آن یکی از مهمترین و شاید اصلی ترین اقدامی است که صاحبان کسب و کار و کارآفرینان برای موفقیت می بایست به آن توجه نموده و ما در ” استارت آپ ۱۰ ” بارها به آن پرداخته ایم.