داده‌کاوی ( Data Mining ) به مفهوم استخراج اطلاعات نهان یا الگوها و روابط مشخص در حجم زیادی از داده‌ها در یک یا چند بانک اطلاعاتی بزرگ گفته می‌شود. بسیاری از مردم داده کاوی را مترادف واژه‌های رایج کشف دانش از داده‌ها (KDD) می‌دانند. داده‌کاوی ، پایگاه‌ها و مجموعه حجیم داده‌ها را در پی کشف و استخراج ، مورد تحلیل قرار می‌دهد. این‌گونه مطالعات و کاوش‌ها را به واقع می‌توان همان امتداد و استمرار دانش کهن و همه جا گیر آمار دانست. تفاوت عمده در مقیاس ، وسعت و گوناگونی زمینه‌ها و کاربردها ، و نیز ابعاد و اندازه‌های داده‌های امروزین است که شیوه‌های ماشینی مربوط به یادگیری ، مدل‌سازی ، و آموزش را طلب می‌نماید.

در گذشته در انجام تحقیقات بازار ، روش های سنتی به عنوان اولین گزینه از طریق نظرسنجی ، گروه های هدف ، مشاهدات میدانی ، تبلیغات و … به شرکت ها و سازمان ها در مورد علاقه ها و خواست های مشتریان کمک می نمود. این استراتژی به شناسایی جنبه های مختلف که منجر به تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان منجر می گردید.

با این حال ، در سال های اخیر نقش فناوری اطلاعات در استراتژی های تعیین بازار پر رنگ تر و استفاده از این توانایی برای تحقیقات بازار به طور قابل توجهی افزایش یافته است. داده های و اطلاعات گسترده در اختیار سازمان ها امکان استخراج اطلاعات پیش بینی شده در مورد مصرف کنندگان از پایگاه های داده های بزرگ را فراهم می سازد.این روش تحقیق بازار نسبتا جدید به نام ” داده کاوی ”  نقش مهمی در تحقیقات بازار دارد.

داده کاوی و استراتژی تعیین بازار

داده کاوی نسبت به تحقیقات سنتی دو تفاوت عمده را نمایان می سازد

  • استفاده از ابزارها و الگوریتم های کامپیوتری برای جمع آوری اطلاعات از پایگاه های داده
  • ارائه توصیه ها و پیشنهادات به موقع و درزمان مشخص برای جلب نظر مصرف کنندگان

داده کاوی بهترین راه برای به دست آوردن یک دیدگاه جامع تر از مشتریان را فراهم ساخته و با استفاده از داده ها ، می توانید اطلاعات بیشتری در مورد ترجیحات مصرف کننده آموخت و با جمع آوری اطلاعات خرید مشتریان ، جمع آوری اطلاعات جمعیت ، جنسیت ، موقعیت مکانی و سایر مشخصات اولیه در برآورده سازی نیاز مصرف کنندگان اقدام نمود.با بهره گیری از این استراتژی جدید و شخصی سازی خدمات می توان شیوه های بازاریابی را کارآمد تر نمود و محصولاتی را که مصرف کنندگان بیشتر به آن پاسخ می دهند ، ارائه کرد.