تمایز در محصول فرآیند بازاریابی است که بین محصولات مختلف نشان داده می شود. محصول تمایز می تواند با جذابیت و ویژگی های منحصر به فرد خود در رقابت با محصولات دیگر برگ برنده ای برای تولید کنندگان آن باشد ، تمایز محصول موفق ، یک مزیت رقابتی برای فروشنده محصول ایجاد کرده و مشتریان این محصولات را منحصر به فرد یا عالی تر می بینند.

محصول متمایز ، بازارسنجی و مشتری مداری

چرا تمایز محصول مهم است؟

برای برندها ، زمینه رقابت بیشتر از پیش مهم و حیاتی است. هنگامی که مصرف کنندگان با انتخاب های فراوان مواجه می شوید به جای خرید بیشتر در یک انتخاب از بین انتخاب های موجود قرار گرفته و تصمیم گیری آنها همان محصول متمایزی است که از نظر ایشان منحصر به فرد و ارزشمند می باشد.

محصولی متمایز خواهد بود که دارای یک هویت واضح و مشخص بوده و سردرگمی را برای مشتریان از بین ببرد. تولید یک محصول متمایز که برای بازار هدف شما جذاب باشد ، می تواند باعث ایجاد مزیت رقابتی در بین دیگر برندها موجود باشد.

تمایز محصول شما پس از مطالعه دقیق باید ایجاد شود و باید بخشی از استراتژی بزرگتری برای محصول باشد. با این توضیح ، برای محصول متمایز داشتن نکات زیر ضروری به نظر می رسد

  • مزیت محصول تولید نسبت به سایر محصولات تولید شده

  • طراحی منحصر به فرد و جذاب برای مصرف کنندگان

  • قیمت گذاری رقابتی

  • استمرار در کیفیت

  • خدمات پس از فروش استاندارد و منظم

تمایز در طراحی و تولید محصولات یک تصمیم دلخواه نیست و برای به زانو در آوردن رقبایتان نخواهد بود. این مزیت رقابتی استراتژی وسیعتری برای کسب و کار شما ایجاد خواهد نمود.

طراحی و تولید یک محصول متمایز ، توجه به نیاز بازار و احترام به مشتریان شما خواهد بود.