استفاده از ابزاری ساده ولی کارآمد برای ایجاد تحرک و نشاط در جوامع شهری و کمک به کاهش آلودگی هوا ، استفاده از اسکوترهای برقی برای جابجای های داخل شهر ، استارت آپ ” Bird ” استارت آپ مهیج برای زندگی در شهر های هوشمند.

استفاده از این استارتاپ شهری بسیار شده است ، سواری بر پرنده ای کوچک و روان

  • نصب نرم افزار این سامانه بر روی تلفن هوشمند.

  • پیدا کردن نزدیک ترین پرنده و باز نمودن قفل آن از طریق نرم افزار هوشمند.

  • استفاده از کلاه ایمنی هنگام استفاده از پرنده .

  • ایستادن صحیح بر روی پرنده و حرکت در مسیرهای مشخص.

  • رسیدن به مقصد ، پارک پرنده در مکان مشخص و پرداخت هزینه.

ایده های استارت آپ مهیج

استارت آپ ” Bird ” از جمله نمونه های موفق استارتاپ های شهری موفق است که توانسته در مدتی کوتاه بیش از ۶۵ هزار نفر را جذب و در ۱۰۰ شهر در نقاط مختلف اروپا و آمریکا مورد استفاده قرار گیرد.

پردازش ایده های خلاقانه و کاربردی برای ایجاد تغییرات مهم در زندگی های شهری ، کارکرد استارتاپ های شهری و توجه به آن را برای افزایش و ارتقاء زندگی در جوامع بشری بیش از پیش نمایان ساخته و امید است استفاده از نمونه های بومی این استارتاپ ها در ایران موجب شادابی و تحرک ایرانیان گردد.