در قسمت اول از مطالب مربوط به کسب و کارهای انحصاری تحت عنوان ” انحصار در کسب و کار ، سرآغاز ” به معرفی واژه انحصار در کسب و کار و استارت آپ پرداخته و تفاوت میان کارکرد این واژه را در دنیای تجارت و تعریف آن به عنوان یک ویژگی در یک کسب و کار را بیان داشتیم.

ویژگی های کسب و کار انحصاری وجه تمایز و نقطه قوت این نوع از کسب و کار با سایر کسب و کارهاست که در ادامه به چهار مورد از این ویژگی ها اشاره خواهد شد.

فناوری اختصاصی و قانون ده برابر

تکنولوژی اختصاصی که کپی کردن آن دشوار است ، مهمترین مزیت ایجاد ثبات و پایداری است و به طور کلی این تکنولوژی می بایست ۱۰ برابر بهتر از نزدیکترین جایگزین آن باشد.

ویژگی کسب و کار انحصاری

اثرات شبکه ای

یک محصول با اثرات شبکه ای ارزشمندتر می شود ، زیرا جمعیت بیشتری از مردم از آن استفاده می کنند.

قابلیت رشد وسیع

رشد وسیع یک کسب و کار نشان دهنده این است که چگونه در افزایش تولید ، هزینه ثابت شرکت بین تعداد محصولات تولید شده تقسیم شده و منجر به افزایش حاشیه سود می شود.

برندینگ

ایجاد یک برند و برندینگ قوی ، راهی مطمئن برای ایجاد انحصار است.