در ادامه تعریف واژه ” انحصار ” در کسب و کار برگرفته از کتاب ” صفر به یک ” نوشته پیتر تیل به معرفی روش ساخت یک انحصار برای کسب و کار پرداخته خواهد شد.

به نقل از نویسنده این کتاب ، هیچ دستورالعمل مشخص و تدوین شده ای برای ساخت یک انحصار وجود ندارد و موفق ترین انحصارهای موجود در کسب و کار و استارت آپ ها از یک فرآیند دو مرحله ای به شرح زیر آغاز می شوند.

شروع با حاکمیت بازار کوچک

ایجاد انحصار در یک بازار کوچک بسیار ساده تر از یک بازار بزرگ است.به دنبال یک گروه کوچک از مشتریانی باشید که به شدت به یک محصول نیاز دارند ، بازارهایی را جستجو کنید که در آن با رقبای کمتری رو به رو شوید.

انحصار در کسب و کار ، ساخت یک انحصار

اسکیل کردن با گسترش به بازارهای مجاور

پس از غلبه به یک بازار کوچک ، کار خود را به دقت به بازارهای مجاور گسترش داده و سعی کنید که مزیت رقابتی و ویژگی های کسب و کار خود را به مشتریان آن بازارها نیز ادائه دهید.

برای درک بهتر این مطلب ، خواندن مطالب زیر می تواند برای شما مفید باشد.