استارت آپ و بازیافت خانگی

مشکل : بازیافت زباله های خانگی مهم است اما اغلب مردم برای انجام آن با مشکل مواجه هستند.

راه حل : استارت آپ ” Recyclebank ” با استفاده از انواع روش های ابتکاری و تشویقی و استفاده از محرک های جذاب برای بازیافت زباله های خانگی توانسته در بیش از ۳۰۰ شهر در آمریکا به فعالیت خود ادامه و در حال حاضر بیش از ۴ میلیون کاربر دارد.

روش این استارت آپ جلب مشارکت کاربران خود برای انجام بازیافت از مبدا بوده و برای کاربران خود مشوق های مالی و خرید محصولات زیست پذیر در نظر گرفته است.

استارت آپ و حل مشکل

استارت آپ ” Recyclebank ” با بهره گیری از ابزار هوشمند و آنلاین به کاربران خود این امکان را می دهد تا با انجام فعالیت در این حوزه در کنار کمک به بهبود وضعیت زندگی به حفاظت از محیط زیست خود برای زندگی سالم و پایدار کمک نمایند.

اطلاع رسانی و آموزش همگانی در کنار فرآهم کردن زیر ساخت های مورد نیاز نظیر سطح های تفکیک زباله ، روش های جمع آوری کارآمد ، استاندارد و بهداشتی می تواند مدیریت پسماندهای خانگی را در کشور ارتقاء بخشیده و در کنار کاهش مخاطرات زیست محیطی ، مشارکت مردم را در حفظ سلامت شهری به دنبال داشته باشد.