چک لیست استارتاپ در استارت آپ 10

تصمیم به راه اندازی یک استارتاپ دارید ، به شما تبریک می گوییم.

شروع یک کسب و کار نوپا  ( استارت آپ ) همراه با هیجان خواهد بود و زمان آن است که روند برنامه ریزی کسب و کار خود را برای دست یابی به اهداف تعیین شده به بخش های قابل کنترل تقسیم نمایید.

چک لیست استارتاپ همان نقطه شروع اولیه و شاید نقطه قوت کسب و کار شما در ادامه باشد.

چک لیست شروع یک استارت آپ راهنمای است برای کمک به شما که یک طرح جامع کسب و کار و نحوه اجرای ایده را انجام دهید. شما برای تبدیل ایده خود به مدل کسب و کار با مشکلات و ابهامات زیادی روبرو خواهید شد. بنابراین به یک طرح و مدل نیاز دارید تا با آمادگی کامل با مشکلات خود مقابله کنید.

آنچه شما باید انجام دهید

اقدامات زیر را قبل از شروع استارتاپ و یا در همان روزهای اولیه برنامه ریزی و اجرا نمایید.

 • طرح یا ایده ؛ حوزه فعالیت ، نیاز بازار ، رقبای و …

 • طرح کسب و کار ؛ طرح توجیهی و برآورد آنچه اتفاق خواهد افتاد

 • تأمین نقدینگی ؛ شروع با حداقل ها

 • همفکری ؛ نشست با حامیان خود برای یک شروع موفق

 • برند ؛ با انتخاب نام و نشان شرکت کسب و کار خود را مانگار کنید

 • دامنه وب سایت ؛ نامی مناسب و مرتبط با کسب و کار خود ثبت کنید

 • موارد حقوقی ؛ شرکت و نشان تجاری خود را ثبت کنید

 • حساب بانکی ؛ ورودی ها و خروجی های مالی خود را مدیریت کنید

 • کسب مجوزها ؛ کسب و کار خود را از همان ابتدا قانونی پیگیری نمایید

 • وب سایت ؛ وب سایت متناسب با حوزه کسب و کار خود طراحی نمایید

 • شبکه های اجتماعی ؛ پیوند خود را با مخاطبان در شبکه های اجتماعی شروع کنید

 • فروش ؛ فروش خود را آغاز کنید

 • حضور در بازار ؛ در معرض دید مشتریان قرار بگیرید

 • کاتالوگ و کارت ویزیت ؛ کارت ویزیت و کاتالوگ های جذاب مؤثر خواهند بود

 • اسپانسرینگ ؛ جذب سرمایه گذار هم سو و خبره برگ برنده شما برای گسترش کسب و کار