سه ویژگی شاخص کارآفرینان موفق

ترس ، شجاعت و استقامت سه ویژگی شاخص کارآفرینان موفق است که با بهره گیری از آن می توانند کسب قدرت نموده و راز موفقیت حفظ تعادل میان این سه ویژگی است.فراتر از انجام کارهای سخت ، ایده های بزرگ ، استعداد و برنامه ریزی ، بهره مندی از برخی دارایی های نامشهود شخصی برای موفقیت در کسب و کار است که برای حل چالش هایی موجود بر سر راه یک کسب و کار نوپا ضروری خواهد بود.این خصوصیات شخصی هنگامی که به درستی مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند قدرت بزرگی به همراه داشته باشد و در صورت عدم توجه و به کار گیری آن احتمال عدم موفقیت قوت خواهد گرفت.

یکی از ویژگی کارآفرینان موفق ، “ترس” در تصمیم گیری های نابجا و نسنجیده ای است که می تواند پشیمانی به همراه آورد ، ترس سالم قبل از حصول اطمینان از ارزیابی دقیق هر کاری می تواند به موفقیت کارآفرینان کمک نماید.

“شجاعت” همراه با ترس برای کارآفرینان در راه پیشرفت می بایست همگام  و همسو باشد. شجاعت ایمان به اعتقاداتی است که بیشتر از آن وجود دارد و وجود یک راه بهتر و این در قدرت است که اتفاق می افتد. بر خلاف ادعای برخی از مردم در بعضی از موقعیت ها، شجاعت می تواند بی پروا ، بیش از حد تهاجمی و یا کاملا احمقانه باشد. به عنوان مثال، ترک شغل خود برای پیروی از رویای کارآفرینی شما می تواند یک عمل جسورانه باشد، اما نه در زمانی که شما هیچ برنامه ریزی عملی و راهی برای حمایت از خود نداشته باشید.

برای موفقیت در هر هدف تجاری ، “استقامت” ضروری است.این نیروی نیرومند که به شما کمک می کند بر موانع غلبه کنید و شما را برای روزها ، هفته ها ، ماه ها و فراتر از چند ساعت کار کمک می کند.