محدودیت های موجود در منابع و رشد جمعیت و از سوی دیگر گسترش استفاده از فناوری های جدید در زندگی انسان ها ، تغییرات گسترده ای را در جهان به وجود آورده که برخی از این فناوری ها دسترسی به زندگی بهتر را برای بشر فرآهم ساخته است.آب خورشیدی نمونه ای تازه و البته قابل تأمل از این دستاوردها است.استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید آب و جبران کمبود منابع آبی در دنیا ، ابتکاری جذاب برای تولید آب از انرژی خورشید است.

یکی از تولید کننده های دستگاه های تولید آب از انرژی خورشید ، شرکتی با نام تجاری Zero Mass Water است که توانسته با استفاده از هیدروپانل خورشیدی و بهره مندی از دانشی خواص از انرژی خورشیدی آب تولید کنند و دستگاه های تولیدی این شرکت در بیش از ۱۲ کشور در ۵ قاره نصب شده و کیفیت آب تولیدی شده بیشتر از استانداردهای موجود در خصوص سنجش کیفیت آب است.

هیدروپانل تولید شده این شرکت حدود ۲.۵۰۰ دلار هزینه داشته و با استفاده از حرارت تولید شده از انرژی خورشید و ماده Friesen می تواند بخار آب را از هوا جمع آوری کرده و روزانه به طور متوسط بین ۲ تا ۵ لیتر آب تولید نماید که این میزان تولید بسته به میزان رطوبت هوا و نور دریافت شده از خورشید متفاوت خواهد بود.

با توجه به رشد سریع تکنولوزی و افزایش راندمان پانل های خورشیدی در آینده نزدیک شاهد استفاده از اینگونه دستگاه ها در سرتاسر دنیا برای تولید آی آشامیدنی مورد نیاز انسان ها و حتی حیوانات حیاط وحش در بیابان ها و صحرا ها خواهیم بود.

تولید آب با استفاده از انرژی نور خورشید ، آب خورشیدی