استارت آپ دقیقا چیست؟

استارت آپ شرکتی نوپا و جوان است که تازه شروع به توسعه و فعالیت نموده و  شروع کار معمولا کوچک است و در ابتدا توسط یک یا چند نفر تامین مالی شده و توسط آنها مدیریت می شود. این شرکت ها محصول یا خدمات را ارائه می دهند که در حال حاضر در جای دیگری به آن پرداخته نشده و بنیانگذاران آن معتقدند که با پائین ترین قیمت در بازار ارائه شده است.

در مراحل اولیه ، هزینه های شرکت های استارت آپی از زمان راه اندازی تا توسعه ، آزمایش و ارائه محصول بیش از درآمدشان خواهد بود. به این دلیل ، آنها اغلب نیاز به تامین مالی دارند و منابع مالی مورد نیاز خود را یا از دارایی ها و سرمایه خود تامین کرده و یا از صندوق ها ، بانکها و یا سازمان های عیر انتفاعی اخذ می کنند.استارت آپ هایی که توانایی این را دارند که پتانسیل و نوآوری خود را به نمایش بگذارند می توانند به جذب سرمایه های مورد نیاز خود از طریق سرمایه گذاران امیدوار بوده و کسب و کار نوپای خود را از معرض خطر از بین رفتن و توقف در امان بدارند.

استارت آپ دقیقا چیست؟

از آنجائیکه از شروع کسب و کارهای نوپا (استارت آپ ها) زمان زیادی نمی گذرد و سرمایه گذاری در آنها هنوز دارای توجیه اقتصادی و تضمین بازگشت سرمایه نمی باشد ، سرمایه گذاری در آنها همراه با ریسک و مخاطره خواهد بود.

رویکردهای موجود برای توسعه دهندگان و سرمایه گذاران بالقوه پروژه های استارت آپ در زمان عدم کسب درآمد و شروع به کار آنها به شرح زیر است :

ـ هزینه رویکرد تکراری

ـ رویکرد بازار

ـ رویکرد جریان نقدی با تخفیف در نظر گرفته شده

ـ رویکرد مرحله توسعه

از آنجایی که شروع فعالیت در حوزه استارت آپ همواره با ریسک همراه است ، سرمایه گذاران این پروژه ها نه تنها می بایست ایده و طرح مورد نظر خود جهت راه اندازی کسب و کار را در نظر بگیرند بلکه در درجه اول تجربه تیم مدیریت خورد را نیز بایستی مدنظر  قرارداده و سرمایه خود را برای پروژه های بدون تحقیق و کارشناسی از دست ندهند.

در پایان ، سرمایه گذاران  و تیم راه انداز یک پروژه استارت آپی باید یک استراتژی خروج را در ذهن خود پرروش داده ، زیرا تا زمانی که آنها به فروش برسند، هر گونه سود تنها بر روی کاغذ وجود دارد.