در چند دهه گذشته با کاهش بارش های آسمانی و افزایش گرمای کره زمین و با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد آب شیرین در دسترس در بخش کشاورزی و پروش گیاهان استفاده می شود ، دانشمندان و محققان به دنبال کاهش مصرف آب در این حوزه بوده اند و با بهره گیری از فناوری های روز اقدام به حفظ آب ، این مایع حیات بخش نموده اند.کشاورزی بدون آب یکی از مسائل مهم و قابل اعتنا کشورهای است که با خشکسالی و کمبود منابع آب شیرین مواجه هستند و حال آنکه تحققات در این خصوص توسط کشورهای صورت می پذیرید که در مقایسه با کشورهای گروه اول از منابع آبی بیشتری بهره می برند و این اقدامی است پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز مشکلات کم آبی در آینده ، کمبود آبی که می گویند ” جنگ جهانی سوم بر سر آب ” خواهد بود.

در ادامه به بحث در خصوص این نوع کشاورزی که با حداقل مصرف آب می توان بیشترین بازده را از کشاورزی داشت اشاره خواهد شد و این نکته هم قابل ذکر است که مقصود از کشاورزی بدون آب یعنی کاهش هدر رفت آب و استفاده حداکثری از منابع آبی در دسترس و طراحی و راه اندازی چرخه های این نوع کشاورزی که می تواند تولیدات کشاورزی را افزایش دهد.

توضیحات تکمیلی این مقاله در  ” کشاورزی بدون آب ، روش های کاشت “

کشاورزی بدون آب