روش های کاشت بدون آب

با توجه به مطلب قبلی در خصوص ” کشاورزی بدون آب “ و لزوم توجه به این نوع زراعت در کشورمان ایران که بیش از ۸۵ % منابع آب شیرین موجود صرف کشاورزی و کاشت محصولات زراعی می گردد و تأکید این نکته مهم که ایران دارای زیست بوم خشک و نیمه خشک می باشد ، توسعه و تروسج روش های کاشت بدون آب بسیار مهم و حیاتی خواهد بود.

نکته مهم اینکه رشد هرگونه گیاه نیاز به آب داشته و مقصود از کاشت بدون آب صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفت آب در شیوه های سنتی و قدیمی است که می تواند تا ۹۰ % باعث کاهش مصرف منابع آب و افزایش راندمان برداشت محصولات کشاورزی در شیوه های نوین آبیاری گردد.روند سریع گسترش کاشت گیاهان و محصولات کشاورزی در گلخانه های صنعتی و مدرن ، استفاده از تکنولوژی هیدروپونیک در سطحی وسیع با استفاده از ابزارهای مدرن جهت بازیابی چرخه آب می تواند علاج امروز ایران ما باشد ، ایرانی که از آب تهی است و در خطر خشک شدن است.

با توجه به معضل خسکسالی در ایران و آمارهای ارائه شده توسط موسسات معتبر بین المللی در خصوص وضعیت نگران کننده منابع آبی  ، لزوم توجه به روش های کاشت بدون آب و پرداخت تسهیلات جهت بروزرسانی سیستم های آبیاری در زمین های کشاورزی در کشور ، امری است که می تواند در آینده نزدیک باعث رونق و آبادانی بیش از پیش کشورمان گردد و توسعه روش های نوین کشاورزی را به همراه خواهد داشت.