بوت استرپ وضعیتی است که در آن یک کارآفرین یک کسب و کار نوپا را با سرمایه اندک آغاز می کند.کارآفرینان در هنگام بوت استرپینگ تلاش می کند تا یک استارت آپ با آورده های شخصی و یا درآمد عملیاتی آن رشد و گسترش دهند.

بوت استرپینگ استارت آپ با سه نکته

سه نکته کلیدی و تأثیر گذار برای بوت استرپینگ استارت آپ به شرح زیر است

  • رشد و گسترش استارت آپ خود را کنترل کنید ، رشد اندک و اتکا به داشته های موجود و در دسترس نیاز به ریسک و احتمال بروز خسارت های هنگفت را کاهش خواهد داد
  • مشتاق به جذب سرمایه گذار نباشید ، با سرمایه گذاران فرشته و ریسک پذیر همکاری آسانتر خواهد بود
  • نگاه مثبت به خود راه اندازی استارت آپ ،صرف انرژی بالا و اشتیاق برای راه اندازی کسب و کار خود عامل کلیدی و نقطه قوت شما خواهد بود

بوت استرپینگ استارت آپ نعمت است پنهان ، راهبردی قابل اعتماد برای مشتریان شما و بخش مهمی از استقلال کسب و کار نوپای شما خواهد بود.