کارآفرینی عامل اصلی رشد اقتصادی است و کارآفرینان تلاش می کنند با ارائه فرصت های بیشتر تاثیر مثبتی بر درآمد و شیوه زندگی افراد جامعه داشته باشد. خلاقیت شاه کلیدی است برای کارآفرینی و خلق دنیای جدید کسب و کار که این امر موجب رونق کسب و کارهای نوپا و برآورده کردن نیازهای جامعه خواهد شد.کارآفرین و خلاقیت دو عنصر جدانشدنی برای موفقیت کسب و کارهای دنیای امروز است.

خلاقیت شاه کلید کارآفرینی

کارآفرینی دارای ویژگی های خاصی است که با روشهای تجاری سنتی متفاوت است که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره نمود :

  • نوآوری
  • توجیه اقتصادی
  • سود بیشتر
  • ریسک پذیری
  • فرصت های شغلی
  • فرآیندهای کارآفرینی

مشاهده دقیق فرآیند کارآفرینی نشان می دهد که تفکر خلاق “مهارت” یک کارآفرین را برای ایجاد ایده های جدید توسعه می دهد و به فرد اجازه می دهد طرح و ایده های جالبی را پیاده سازی و اجرا نماید که این اقدام مزایای بسیاری برای کارآفرینان ایجاد می کند ، کارآفرینان ذهن خلاق و کسب و کار را با هم پیوند می زنند.

تفکر خلاق تنها مهارت لازم برای کارآفرینی نیست در ادامه به برخی از مهارت های مورد نیاز برای طرحی و پیاده سازی کسب و کار خلاقانه اشاره خواهد شد

  • مهارت های شخصی
  • مهارت های ارتباطی
  • تفکر انتقادی
  • مهارت های عملی