بارها این مطلب را شنیده اید که داشتن تخصص و مهارت می تواند نقطه قوت کارآفرینان تازه وارد در ورود به دنیای کسب و کار باشد و استارت آپ های انحصاری ، سرآمد این موضوع است زمانیکه با مشخص نمودن مسیر و هدف گذاری برای رسیدن به اهداف ، داشتن تخصص و مهارت ، علاقه و تلاش رمز موفقیت کسب و کارهای نوپا خواهد بود.

استارت آپ های انحصاری

دست روی هم گذاشتن و کپی کردن ایده و تلاش دیگران شاید در کوتاه مدت جواب دهد ولی در پس هر ایده موفق ، تفکر و ذهنی خلاق و پر تلاش وجود دارد که برای بهبود نارسایی های آتی همواره در تفکر است و این وجه تمایز بزرگ میان این دو گروه بوده و دلیل شکست و عدم موفقیت ایده های کپی شده خواهد بود.نداشتن ایده و طرح و صرفا کپی کردن استارت آپ های موفق ، شکست و از دست دادن سرمایه و زمان را به همراه خواهد داشت و نتیجه حاصل شده قطعا ناخوشایند خواهد بود.استارت آپ های انحصاری و منحصر به فرد خود ساخته اند ، با هدف و شناسایی یک نیاز طراحی شده و در مسیر خود شاهد بروزرسانی و پیشرفت خواهند بود.

در ادامه به برخی از ویژگی های مورد نیاز کسب و کارهای جدید و نوپا اشاره خواهد شد

 • دنبال کردن رویاها
 • خطر پذیری
 • تلاش و گذر از مشکلات موجود
 • پایداری و استقامت
 • شناسایی مشتریان
 • موفقیت در ارائه و فروش محصول و خدمت
 • ارتباط مستمر با مشتریان
 • داشتن کارکنانی دلسوز و پر تلاش
 • توجه به کارکنان و حفظ ارزش های موجود
 • ایجاد یک فرهنگ و تفکر موفق و برنده
 • مشاوره و کار گروهی