ایران ” سرزمین چهار فصل ، دارای آب و هوایی متنوع و خاص همراه با شهر ها و استان هایی که هر کدام به تولید محصولات ویژه شهره اند.استفاده از این پتانسیل به جهت توانمندسازی و همچین نمایش آن برای ساکنین این مرز و بوم و توجه به صادرات می تواند ایده ای برای این نعمت الهی باشد ، ایده ای به نام ” فروشگاه چهار فصل ” .

ایده فروشگاه چهار فصل ، ایده ای است برای افزایش توانمندی های تولیدی در استان ها که می تواند با استفاده از یک زیر ساخت یکپارچه و منسجم به تولید اشتغال و ایجاد ثروت کمک نماید.

کارکردهای این ایده عبارت است از :

  • ارتقاء کمی و کیفی تولیدات روستایی و استانی
  • ایجاد تعهد در رعایت استانداردهای داخلی و بین المللی
  • ایجاد بازار کار منسجم ، قابل برنامه ریزی و حساب شده
  • کمک به بهبود صادرات تولیدات خاص و ویژه کشور ( نظیر محصولات غذایی ، صنایع دستی ، میوه و تنقلات و … )
  • ایجاد یک شبکه یکپارچه از تمامی گروه های فعال در این حوزه
  • و …
فروشگاه چهار فصل ، رنگارنگ و متنوع