استارتاپ های موفق ایرانی – قسمت اول

استارت آپ یا کسب و کارهای نوپا با هدف ورود به حوزه های جدید سرویس ها و خدمات مورد نیاز کاربران خود می توانند پاسخگویی نیازهای روزافزون آنها بوده و کسب سود نمایند.

استارت آپ های موفق ایرانی

بی شک تولد یک استارت آپ می بایست با رفع یک نیاز و پاسخ به خواسته های کاربران باشد ، زمانی که با واژه استارت آپ همگان به مترادف های نظیر دسترسی راحت ، پوشش کامل و به روز بودن فکر خواهند کرد.با یک کلیک و یا اجرای یک نرم افزار خواسته و نیازشان در دسترس باشد.

حوزه پزشکی و سلامت دارای شکاف های متعددی در بستر خدمات رسانی و رفع نیازهای موجود است که با تلاش های دولتمران و وزارتخانه های مرتبط شاهد کاهش این کاستی ها هستیم

اما

تمامی آنچه مورد نیاز است در دست دولت نیست

تلاش برای بهبود خدمت رسانی و افزایش آگهی مردم یکی از کارهایی است که می تواند توسط جوانان و کارآفرینان باعث کاهش این کاستی ها گردد. نمونه های موفق این خدمت رسانی را می توان در استارتاپ های موفق حوزه پزشکی و سلامت که به ” پزشک آنلاین ” معروف شده اند معرفی نمود.

نمونه های مانند

  • پزشک آنلاین
  • دکتر آنلاین
  • آنلاین سلامت
  • سیبوفن
  • و …

تمام آنچه مورد نیاز است :

  • تحقیق و پرسش برای آنچه نیست
  • تلاش ، صرف زمان و استفاده از توانمندی های موجود
  • همکاری ، کار تیمی و استفاده از راهنمایی افراد موفق