نگاهی به آینده فناوری

آینده فناوری با هوش مصنوعی ، واقعیت مجازی ، انرژی های جدید و تحول در دانش پزشکی و سلامت همراه خواهد بود

و شاید زندگی بهتری را برای بشریت برآورده سازد

پیشرفت فناوری و سرعت رشد تکنولوژی های دنیا امروز آینده ای شگفت آنگیز و شاید مبهم را برای بشریت به ارمغان خواهد آورد.با نگاهی به آینده فناوری و طرح و ایده های مفهومی مطرح شده برای زندگی بشر در دنیای آینده ، خالی از لطف نیست تا با برخی از این فناوری ها سال های آینده آشنا شویم.در ادامه به معرفی برخی از این شگفتانه ها اشاره خواهد شد.

  • تراشه های هوش مصنوعی در اندازه ای کوچک
  • سفر به کره ماه ، مریخ و شاید دورتر
  • ورود به زنجیره اعصاب بدن انسان
  • داده های انبوه
  • کنترل کوانتومی
  • جنبش فناوری های نوظهور
  • تکنولوژی نانو ، نانومید
  • شبکه های تاریک
  • مترجمین جهانی
  • جایگزینی ربات ها با انسان