از دست دادن مشتری ، کابوسی است که خواب و بیداری کارآفرینان و صاحبان کسب و کار برهم می زند و تمامی آنچه که ایشان برای رونق کسب و کار خود انجام داده اند را از بین خواهد برد.شاید بتوان به قطعیت گفت که بیشترین هزینه در هر کسب و کار صرف جذب مشتری و افزایش فروش در کالا و خدمات صورت می پذیرد که با از دست دادن مشتری ، هزینه های انجام شده در بخش زیان ترازنامه شما قرار خواهد گرفت.

از دست دادن مشتری

برای جلوگیری و ممانعت از خروج سرمایه کسب و کارتان که همان مشتری است ، نکات زیر را مد نظر قرار دهید :

  • تغییرات همواره مطلوب نیست ، ثبات را به کسب و کارتان برگردانید.
  • نگاهی متفاوت میان مشتریان قدیمی و جدید داشته باشید.
  • بر روی افزایش قیمت ها تمرکز نکنید.
  • برای افزایش منفعت مشتریان خود بیشتر تلاش کنید.
  • پرداختی به کارکنانتان را افزایش دهید.
  • کالا و خدمات استراتژیک خود را همواره به روز رسانی نمایید.
  • اشتباهات و مشکلات کسب و کارتان را بررسی نمایید.
  • برای حل مشکلات موجود کسب و کارتان زمان بگذارید.
  • جذب مجدد مشتری از دست رفته ، مشکل خواهد بود.