تغییر سبک زندگی مردم از گذشته تاکنون و در کنار آن تبدیل زندگی روستایی به شهری و نیاز به تأمین مواد غذایی زندگی های امروز جوامع بشری ، شروع بسته بندی مواد غذایی و به تبع آن مشکلات تولید زباله های شهری و خطرات زیست محیطی را پیش روی ما قرارداده ، راهی که دیگر گریزی از آن نیست.

شاید انتخاب مناسب الهام گرفتن از طبیعت و بهره مندی از تکنولوژی های مفید این روزها نظیر نانو ذرات باشد ، راه حلی که می تواند در کنار پاسخگویی به نیازها موجب کاهش آسیب های موجود گردد.بسته بندی چند منظوره مواد غذایی ایده ای است برای استفاده از تمام فرصت هایی که با طراحی یک بسته بندی در کنار عرضه آن ، کاربردهای دیگری را بران آن متصور شد.

کاربردهای نظیر :

  • استفاده به عنوان وسائل تزئینی
  • استفاده به عنوان نگهداری سایر مواد غذایی
  • استفاده به عنوان پوشش برای فضاهای داخلی و خارجی منازل
  • استفاده به عنوان بازی های کمک آموزشی کودکان
  • و …
بسته بندی چند منظوره مواد غذایی

بسته بندی چند منظوره مواد غذایی ایده ای برای استفاده بیشتر و پسماندی کمتر

بی شک خلاقیت و نوآوری در بسته بندی مواد غذایی و توجه به ظرافت های موجود در آن می تواند هم مشکلات زیست محیطی و پسماندهای ناشی از آن را کاهش دهد و از سوی دیگر موجب تشویق مصرف کنندگان به انتخاب محصولاتی گردد که در کنار تأمین نیازها به محیط زیست نیز توجه ویژه داشته اند.