با پیشرفت و توسعه فناوری و استفاده از تکنولوژی های به روز و کارآمد زمان آن فرا رسیده تا سرویس و خدمات متناسب با زندگی امروزی که آمیختگی آن با استفاده از فناوری های پیشرفته نظیر تلفن های همراه هوشمند دیگر بر کسی پوشیده نیست همگام و مطلوب گردد.ارائه سرویس و خدمات تازه در پارکینگ های هوشمند یکی دیگر از این به روزرسانی ها در حوزه خدمات عمومی است.

خدمات جدید در پارکینگ های هوشمند

سرویس و خدمات قابل ارائه در پارکینگ هوشمند :

  • امکان انتخاب جای پارک خودرو از بین پارکینگ های ثبت نام شده توسط نرم افزار تلفن همراه
  • درخواست راننده جهت انتقال خودرو به پارکینگ
  • دریافت خدمات کارواش
  • دریافت خدمات فنی و موتوری
  • امکان سوخت گیری
  • امکان انتقال خودرو از پارکینگ به مکان فعلی مالک خودرو
  • و …

با توجه به وجود نمونه های خارجی نرم افزار پارکینگ هوشمند و همچنین با در نظر گرفتن شرایط کشور ( زیرساخت ، امنیت ، حقوقی و …) ، لزوم طراحی و پیاده سازی یک نرم افزار جامع پارکینگ هوشمند متناسب با شرایط روز جامعه با دریافت نظرات کارشناسان این حوزه می تواند با افزایش رفاه عمومی در هوشمندسازی و خدمات ارائه شده در پارکینگ هوشمند رضایت مندی افراد جامعه را به همراه داشته باشد.