کاشت درخت و احیاء دوباره زندگی جنگل ها یکی از دغدغه های دوستداران محیط زیست است ، تصور زندگی بدون درخت تصویری است خشک و بدون روح.

استفاده از فناوری های روز و ارائه سرویس و خدمات عمومی برای کاشت درختان در سرتاسر دنیا گامی است که این روزها برای حفاظت از محیط زیست برداشته شده است.یکی از نمونه های موفق اقدامات صورت گرفته در جهان را می توان در کشور آلمان دنبال کرد جایی که با راه اندازی ” Ecosia ” به دنبال تحقق شعار خود که همان ” کاشت یک میلیارد درخت تا سال ۲۰۲۰ “است بوده و با این اعتقاد به کار گروهی و استفاده از توانایی تمامی کاربران خود پرداخته اند.

Enter in the search engine Ecosia

استارت آپ نو ، کاشت درخت

ابتکار جالب این استارت آپ ارائه سرویس خدمات جستجوگر اینترنتی است که با استفاده از موتور جستجوی این شرکت می توانید در کاشت درخت در سرتاسر دنیا سهیم باشد.

جستجو با Ecosia مانند جستجو با هر موتور جستجو دیگر است ولی با یک تفاوت عمده ، درآمد حاصله از جستجوی شما در این موتور جستجوگر صرف کاشت درختان خواهد شد.

جعبه آب پروش گیاه ، ساده و کارآمد

این مطلب برای شماست : جعبه آب گیاه ، ساده و کارآمد