فناوری جدید و انرژی خورشیدی در استارت آپ 10

بهره گیری از ” انرژی های تجدید پذیر ” نظیر انرژی خورشیدی در جهان مبنتی بر فناوری که گلوگاه اصلی آن تامین انرژی است شاید یکی از چالش های اساسی این روزها باشد که مطالعه و بررسی این چالش مورد توجه شرکت های فناورانه در حوزه های انرژی های تجدید پذیر ( انرژی خورشیدی ، انرژی بادی ، انرژی گرمایش از زمین ، انرژی آبی و … ) قرار گرفته است.

یک گروه تحقیقاتی (Totem) با انجام مطالعات گسترده از سال ۲۰۱۵ اقدام به طراحی محصولی بر مبنای استفاده از انرژی خورشیدی نموده که می توانند امکاناتی از قبیل

  • ذخیره انرژی خورشیدی
  • استفاده از بسترهای انتقال داده همراه (۴G,5G)
  • امکان شارژ خودروهای الکترونیکی
  • نور پردازی محیطی با استفاده ار نکنولوژی جدید LED
  • امکان برقرای بسترهای مخابراتی و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز
  • و …

در دسترس شهروندان و ساکنین شهرهای هوشمند قرار دهد.

این فناوری همچنین می توانند در شرایط بحرانی با برقراری بسترهای مخابراتی بهم پیوسته امکان دسترسی افراد را به شبکه های اطلاعاتی پیش بینی شده فرآهم آورد.