صحبت کردن و بیان یک ایده در ذهن شاید شروع یک کسب و کار موفق باشد ، استارت آپ های موفق امروز نیز در ابتدا گفتگوی میان کارآفرینان تازه کار بوده است و معجزه گفتگو و بیان ایده های در میان جمع توانسته موجب این موفقیت گردد.ایده ” استارت آپ گفتگو ” به دنبال برپایی دورهمی از جنس گفتگو و بیان ایده ای است که شاید هیچ وقت گفته و شنیده نشده باشد و در گوشه ای از ذهن باقی بماند.

ایده ” استارت آپ گفتگو ” یک تفاوت عمده با مفهوم استارتاپ گرایند دارد و آن توجه به توانمندی و مهارت های فرد ایده پرداز داشته و این گفتگو در جهت ایجاد یک باور و مشاوره برای فرد خواهد بود.

شاید یک ایده خام در ابتدای راه مورد توجه و اعتنا قرا نگیرید ولی با پخته شدن ایده و استفاده از مشاوره و تجربیات کارآفرینان موفق ، می توان منتظر تولد یک کسب و کار بود.

این جمله را بارها شنیده اید که بیش از ۹۰ درصد ایده های کسب و کارهای جدید و نوپا با شکست مواجه خواهند شد ولی این نکته که در شروع یک استارت آپ ، دانش و تخصص ایده پرداز نقش مهمی در شکل گیری پایه و اساس ایده را خواهد داشت و لزوم توجه به آن می تواند موفقیت یک ایده را به همراه داشته باشید ، زیاد مورد نظر قرار نگرفته است.

دورهمی برای شروع ، استارت آپ گفتگو

استارت آپ گفتگو ” به دنبال پختگی و افزایش مهارت های ایده پردازانی است که می توانند در سایه حمایت و مشاوره اثربخش ، کارآفرینان موفق آینده ایران باشند.

شاید برای شما جالب باشد

ایده ای از استارت آپ ۱۰ برای گفتگو و مشارکت در احیای کشاورزی ایران ، استارت آپ اگریتن ، استارتاپ اکوسیستم کشاورزی ایران